ADAPTAČNÍ KURZY
...Halahoj rozšířil plejádu svých činností o další oblast...
Ptáte se, co to adaptační kurzy jsou? Nebo to víte a říkate si, co Vám právě my můžeme nabídnout?

  • Pro koho?
Především pro studenty prvních ročníků středních škol a pro nově zformované kolektivy šestých tříd základních škol nebo prim víceletých gymnázií. Jsme schopni zrelizovat kurz i pro jiné ročníky, ale pro skupinu, která se téměř nezná, bude mít největší přínos.
  • K čemu jsou?
Adaptační kurzy žákům umožňují přirozené seznámení v neformálním prostředí, obsahují mnoho aktivit zaměřených na spolupráci a komunikaci. Příznivě ovlivňují klima školní třídy a brání potenciálním patologickým projevům chování (šikana, drogy). Také žákům umožňují osobnostní a sociální rozvoj.
  • Proč fungují?
Při dramaturgii našich kurzů vycházíme z modelu zážitkové pedagogiky. Hlavní prostředek pro nás představuje autentický prožitek, se kterým dále pracujeme při zpětné vazby. Hry a programy žákům nabízí bezpečný prostor, kde se nemusí obávat následků své činnosti, mohou si tak snadno osvojovat nové role a scénáře chování.
  • Co Vám nabízíme?
Naše adaptační kurzy se skládají ze širokého spektra programů, abychom dosáhli co nejvýraznějšího účinku. Nabídneme Vám programy na seznámení a rozvoj důvěry, hry iniciativní i týmové, náročné po fyzické stránce nebo psychohry, programy dobrodružné i tvořivé. Můžeme zrealizovat poklidnou večerní čajovnu či nabídnout žákům moderní deskové hry. V případě Vašeho zájmu zařídíme přednášku od specializovaného hosta (policie, vodní záchranná služba...).
Vybereme Vám vhodné ubytování, podle přání jsme schopni zajistit stravu.
Naši instruktoři mají dlouholeté zkušenosti s činností s dětmi a mládeži, absolvovali několik různých školení (zážitková pedagogika, vedení táborů...) a někteří mají pedagogické zkušenosti.
  • Kolik kurz stojí?
Základní cena je 300 Kč za žáka a den, zahrnuje ubytování, kompletní stravu a program. Ke třídnímu kolektivu samozřejmě pedagogický doprovod zdarma. Budete-li mít vlastní ubytování či stravu, cenu úměrně tomu snížíme. V případě neúplných dnů bude kurz také levnější.
  • Kde se mohu zeptat na další informace a případně kurz objednat?
Petr "Čiki" Kuběnský
cikous1@centrum.cz
776 862 638