CLINTON AMADI KHAMADI
Od listopadu roku 2003 podporujeme černošského chlapečka Amadiho z Keni v rámci projektu Adopce Afrika humanistického centra Narovinu.
Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem projektu je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.
Clinton Amadi Khamadi se narodil v roce 1995 v Nairobi v Keni, kde žije se svou rodinou. Amadi od nás ročně dostává částku 7 200,- Kč, což odpovídá zhruba ceně šálku kávy denně. Tyto finance mu pokryjí školné na celý rok, školní pomůcky, uniformu, boty a občas pytel rýže pro rodinu. 3x za rok dostáváme od Amadiho dopis a vysvědčení, někdy nás také potěší obrázkem, viz. fotogalerie. Také my mu můžeme posílat dopisy a 3x ročně balíček s dárky, který však nesmí přesáhnout velikosti A4 obálky a 1kg.
Chtěl bys Amadimu něco poslat či napsat jenom pár vět? Neváhej nás kontaktovat (Lenka Oplatková, oplatkova@gmail.com).
Pokud chceš i ty obětovat alespoň jeden „šálek kávy“ můžeš tak učinit u obsluhy čajovny nebo herny. Děkujeme.
Další informace naleznete na stránkách humanistického centra Narovinu.
ROZDĚLENÝ CHLÉB CHUTNÁ DVOJNÁSOB

Dnes to ví každý:
Miliony lidí trpí hladem – včera, dnes, zítra.
Nemohou pracovat, protože nemají co jíst.
Umírají mladí, protože nemají co jíst.
Miliony lidí mají napsanou smrt v obličeji a na těle.
To je největší skandál našeho století!
Lidé leží bez života, k smrti zbědováni hladem na stejné zemi,
přes kterou my, dobře živení, chodíme, létáme, jezdíme na koni,
procházíme se a pochodujeme, ženeme se a závodíme jako
sportovci, politikové, manažeři, turisté nebo novináři.
Co uděláme, my lidé s dobře prostřeným stolem,
plnou spíží a měkkou postelí?


Chvěli jsme se po těle hrůzou, když jsme byli poprvé
konfrontováni s touto světovou tragédií?
Smířili jsme se s tím? Pohnul námi soucit?
Mluvíme o tom? Svalujeme vinu na druhé?
Zděšení nepomůže! Soucit nepomůže!
Mluvit o tom nepomůže! Musíme se rozdělit!
Rozdělit se o chléb znamená:
Rozdělit se o majetek a jmění, o bohatství a blahobyt,
o luxus a komfort.

Rozděl se o svůj chléb,
A bude chutnat lépe.
Rozděl se o své štěstí, a zvětší se.
Oni jsou příliš chudí.
My jsme příliš bohatí.
Žít znamená: brát i dávat.

My bereme příliš mnoho!

                               Phil Bosmans