PÁR SLOV O NÁS
K tomu, aby žil člověk šťastně a spokojeně, musí obětovat nudu.

"...a tak Halahoj učiní další krok do světa. Z časopisu se na podzim pokusíme utvořit občanské sdružení, které ponese stejné jméno. Začne další kapitola Halahojova života.
Možná, že ztratíme něco toho kouzelného, ty první krůčky, ale Halahoj chce nacházet nový svět, který je kolem nás.
Kdo chce, ať ho následuje..."

Vítek, léto 2002                 

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj je zájmový klub pro děti, mládež i dospělé. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. Snaží se nabídnout co nejrozmanitější využití volného času dětem a mládeži.

Cinnost Halahoje je z nejvetší cásti zamerena na výchovu prožitkem a tzv. zážitková pedagogika nemeckého pedagoga Kurta Hahna je jedním z hlavních východisek, které Halahoj využívá pri práci s mladými lidmi.
Zážitkové kurzy Halahoje jsou zamereny na zdravý osobnostní vývoj mladých lidí (zejm. stredo- a vysokoškoláku). Jejich úcelem je sebepoznání a sebereflexe individua, poznání druhých, rozvoj kooperace, komunikace, týmové spolupráce, kreativity a vztahových kompetencí, podpora ekologického a kritického myšlení a zdravý telesný rozvoj.
Naše cinnost však zahrnuje také další typy aktivit. K tem nejvýznacnejším patrí tanecní a divadelní víkendy, larpy, kurzy tvurcího psaní, tematické cajovny, porádání koncertu, putovní tábory, apod.

Studentský klub plně vychází vstříc svým členům - iniciativa vítána. Akce klubu probíhají formou sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i více denních zejména víkendových akcí a táborů. Důležitým prvkem našich aktivit je pedagogika zážitku.

Členem může být každý člověk po zaplacení vstupního příspěvku za těchto podmínek: souhlas se stanovami klubu a po schválení vedení klubu. Roční příspěvek členů klubu je 200,-Kč.

Výhodami jsou: právo přednostní účasti na akcích, možnost prednostního zapůjčení materiálu, právo podílet se na řízení klubu, možnost organizování akcí, sleva na akcích, účast na akci pouze pro členy, zasílání výroční zprávy a katalogu akcí, dobrý pocit a dobří kamarádi.

Teď trocha historie:

Halahoj svojí cinností navázal na klub Skála, který pusobil na Katolickém gymnáziu v letech 1998 – 2001.
Klub Skála vyvíjel svou cinnost predevším v období letních prázdnin a to v porádání letních táboru a také ruzných výtvarných, jazykových, vodáckých, sportovních kurzu a semináru.

Od zárí 2001 se cinnost klubu, který se prejmenoval na Halahoj, dále vyvíjela a rozšírila o mnoho dalších aktivit i behem školního roku. Zázemím klubu se stal malý drevený „Domecek“ v areálu školy za telocvicnou, který si sami žáci upravili do stávající podoby. Krom instruktorské základny se zde nachází i studentská cajovna a herna deskových her.

16. prosince 2002 probehla na Ministerstvu vnitra registrace a „Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ“ se stal obcanským sdružením.

Brzy poté se kolem nej utvoril první instruktorský tým, který zacal využívat konceptu zážitkové pedagogiky po vzoru úcastnických kurzu Prázdinové školy Lipnice. V roce 2002 se uskutecnil první letní kurz Halahoj pro približne 20 úcastníku v rozmezí 15-20 let. Následující rok se koná další kurz s názvem Malý princ a v roce 2004 z duvodu silne nedostacující kapacity letního kurzu vzniká další kurz a s ním i nový tým instruktoru pod vedením Tomáše „Špunta“ Protivínského. Od té doby se pocet letních zážitkovek stále zvedá s tím, jak se rozširuje instruktorská základna Halahoje.

Na jare 2005 zacínají instruktori experimentovat i s akcí typu LARP (Live action role-playing games) projektem Asterion, který má následne v dalších letech pokracování. Na podzim se potom k tradicním akcím Halahoje pridružují víkendové prožitkové kurzy na chate Skripina, které se opakují každé jaro a podzim.

O dva roky pozdeji jsou standardem i umelecké (tanecní, literární, divadelní kurzy), které se v pravidelných periodách opakují.

V roce 2007 pridalo sdružení do svého programu adaptacní kurzy pro strední školy a gymnázia, zrídilo nabídku mobilního lanového centra a zakoupilo areál Mrákotín pro porádání svých aktivit.

Následne vzniká pri Halahoji tzv. English experiental education centre (EEEC), které aplikuje zážitkovou metodu na výuku jazyku.

A jedna pochvala pro nás:

Město Třebíč jménem starosty města vyslovilo poděkování katolickému gymnáziu za realizaci dílčího "Programu pro děti a mladé lidi" v roce 2002 "Studentský klub KG Halahoj".